Vättern Industrier förvärvar Acticon AB

Datum: 2015-10-19 Vättern Industrier förvärvar Acticon AB, en ledande leverantör av ventilationsprodukter för bostäder och storkök. Acticon startade 1992 och ligger i …

Försäljning av NT Etikett

2015-09-10 Vättern Industrier säljer NT Etikett till LariTryck. Affären ska ses som ett led i Vättern Industriers strategiförskjutning mot nischade kunskaps och …