Om Vättern Industrier

”Gör bra bolag bättre”

Vättern Industriers affärsidé är att långsiktigt utveckla mindre och medelstora nischföretag genom del- eller helägarskap. Vi är nyfikna på företag som har, eller är på väg att etablera, en ledande position inom sitt affärsområde.