Vättern Industriers historia

1984 – Bildades Vättern Industrier som ett riskkapitalbolag
Munksjö AB är en av stiftarna, 17 delägare.

1989 – Ny strategi
4 delägare kvar, bland annat Herenco AB

2007 – Herenco blir 100 % ägare

2012 – Två nya bolag kommer in i koncernen
NT Etikett AB och NT Mediaprint AB

2015 – Bolagförsäljning
NT Etikett AB säljs till Lari Tryck AB

2015 okt – Bolagsförvärv
Vättern Industrier förvärvar Acticon AB

2016 mars – Samgående av bolag
Samgående mellan JE-beslag och Theofils

2017 juni – Bolagsförsäljning
Vättern Industrier säljer Theofils Group