Vättern Industriers affärsidé

Att genom hel- eller delägarskap långsiktigt utveckla mindre eller medelstora nischföretag.

”Vi gör bra bolag bättre”

Vi kan bli aktuella som ägare i flera olika situationer. Grundförutsättningarna är dock att företagets affärsidé passar in i vårt koncept och att ledningens synsätt harmoniserar med vårt. Dessutom vill vi gärna att bolagen ska ha en ledande position i sitt affärsområde, eller i vart fall vara på väg eller ha möjligheten att etablera en sådan position.

Vi kan vara aktuella som ägare vid behov av kapital i tillväxtfaser och generationsskiften men även vid rena strukturaffärer.

Så har Du som företagare funderingar kring ovan nämnda frågeställningar är Du givetvis välkommen att höra av dig till oss för en initial och förutsättningslös diskussion.