För mer information om Vättern Industrier, vad vi investerar i
och vilka bolag vi vill vara med att utveckla så kontakta
Ulf Rostedt, ulf.rostedt@herenco.com, tel 0706 94 86 82